06 22 43 80 80

Het doel van ecologische productie is om gedurende de gehele levenscyclus de negatieve milieubelasting zo laag mogelijk te houden en zo mogelijk iets positiefs achter te laten. Milieubelasting wordt bepaald door een groot aantal factoren zoals duurzaam telen/produceren, het al dan niet machinaal oogsten/kappen alsmede het mogelijk hergebruik van grondstoffen.

 

Life Cycle Analysis

Verder is het belangrijk hoeveel energie er nodig is voor de productie en het transport van het product en welke emissies komen hierbij vrij. Ook wordt gekeken in hoeverre er gebruik gemaakt wordt van duurzame energie. De gehele levenscyclus van productie tot afbraak van het product, ook wel Life Cycle Analysis (LCA) genoemd, wordt dus meegenomen. GreenCoffins worden aan deze criteria getoetst, de emissies van een in Europa aangekomen GreenCoffin zijn tot een minimum beperkt. Het betreft een milieutechnisch geringe, acceptabele en niet te vermijden milieubelasting.