24/7 bestellen en bezorgen   |     Persoonlijke bezorging   |     Afhalen kan ook

Natuur begraven

Wat is een natuurlijke begrafenis? 

Begrafenissen en crematies hebben beiden een impact op het milieu doordat gebruik gemaakt wordt van hulpbronnen en energie. Een natuurlijke begrafenis/eco-begrafenis is een manier om voor een overledene te zorgen met een minimale impact op het milieu. Daarnaast bevordert het ecologische doelen, zoals het behoud van natuurlijke hulpbronnen, vermindering van koolstofemissies, bescherming van de gezondheid van werknemers en het herstel en/of behoud van leefgebieden. 

In zijn puurste zin houdt een ecologische of groene begrafenis - ook wel een natuurlijke begrafenis genoemd - in dat een niet-gebalsemd lichaam in een biologisch afbreekbare lijkwade wordt gewikkeld, in een milieuvriendelijke mand of kist wordt geplaatst en het lichaam wordt begraven op een manier die de minste impact heeft op de omgeving. In het algemeen worden er geen traditionele staande grafstenen toegestaan en kunnen in plaats daarvan houten borden, platte rotsen, planten of bomen dienen als grafstenen.  

Natuurbegraafplaatsen

Bent u op zoek bent naar hulp, ondersteuning, advies of begeleiding bij het plannen van een natuurlijke begrafenis, voor uzelf of voor iemand in uw omgeving? Deze natuurbegraafplaatsen kunnen u helpen. 

Biologisch afbreekbaar 

Traditionele doodskisten worden lang niet altijd gemaakt van hout uit duurzame bronnen en bevatten vaak metalen en plastic fittingen die niet biologisch afbreekbaar zijn. De zeer stevige handgemaakte uitvaartmanden van GreenCoffins zijn onder eerlijke werkomstandigheden geproduceerd van natuurlijke materialen en bevatten geen spijkers, schroeven, nietjes of plastics. Eventueel gebruikte kleurstof en/of lijm is biologisch afbreekbaar op waterbasis, hierdoor zijn onze producten volledig biologisch afbreekbaar

Milieubelasting 

De doelstelling voor ecologische producten is om de milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus zo laag mogelijk te houden. De milieubelasting ook wel de Life Cycle Analysis (LCA) genoemd wordt bepaald door de onderstaande zaken; 

  • De productie/kweek. 

  • Het winnen/kappen/oogsten van de grondstoffen. 

  • Het maken/produceren van het product. 

  • Het transport.  

  • De hoeveelheid energie er nodig is en hoeveel emissies er vrijkomen om het product aan het einde weer af te breken.   

De gebruikte gewassen in de GreenCoffins uitvaartmanden zijn zelf hernieuwend (dus zonder herplanting), ze worden duurzaam verbouwd, handmatig geoogst en ook de productie vindt handmatig plaats. Onze werkwijze maakt optimaal gebruik van de natuur en genereert een zeer beperkte CO2 uitstoot. Zelfs in vergelijking met kisten gemaakt van in Nederland gekapt hout.  

De vaker gehoorde gedachte dat uitsluitend vervoer bepalend is voor de LCA is niet correct, vervoer is slechts medebepalend. Onze transportemissies worden tot een minimum beperkt door lokaal te produceren en voor vervoer naar Europa over zee te kiezen, beiden conform de milieuparagraaf van de World Fair Trade Organisation (WFTO). Zonder deze acceptabele, geringe en niet te vermijden uitstoot zou de certificering ‘Fair Trade Guaranteed’ die wij hebben niet mogelijk zijn. 

Verantwoorde combinatie 

Bij natuurlijk begraven zal het helpen om voor een uitvaartmand of een doods​​kist te kiezen die gemaakt is van een milieuvriendelijk materiaal zoals bijvoorbeeld wilgenteen of bamboe. De keuze voor een natuurbegraafplaats in combinatie met een Fair Trade uitvaartmand van GreenCoffins is een milieubewuste keuze. Bekijk ons assortiment van uitvaartmanden.  

primewire